Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 CategoryView

Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
7/28/2017 3:49:22 PM

 

Ngày 22/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN  về việc sửa đổi 1:2017 QCVN1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

Một số quy định về nội dung, cách ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu
7/27/2017 3:04:47 PM

 

Ngày 14/4/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định về nhãn hàng hóa, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017. Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa đúng quy định đã được sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định có hiệu lực được tiếp tục sử dụng, nhưng không quá 2 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Giới thiệu Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ
7/26/2017 3:15:54 PM

 

Ngày 15/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

Giới thiệu Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương
7/25/2017 2:01:36 PM

 

Ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017.

Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng
7/18/2017 9:00:34 AM

               Ngày 09/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử
6/23/2017 1:55:46 PM

             

        Ngày 15 tháng 02 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về việc ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử.

Quy định về dán nhãn năng lượng có hiệu lực từ ngày 10-02-2017
6/21/2017 3:23:58 PM

        Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BCT về dán nhãn năng lượng. 

Một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch
6/21/2017 3:16:54 PM

         Ngày 11/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

Giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yâu cầu
6/19/2017 9:32:16 AM

 

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu (Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015). Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thay thế cho TCVN ISO 9001:2008; Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hoàn toàn tương đương với Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
6/15/2017 3:28:40 PM

 

Ngày 15/12/016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31⁄2016⁄TT-BCT về ban hành QCVN 02:2016⁄BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

Quy chuẩn được bố cục thành 4 phần với nội dung cụ thể như sau:

Trang 12/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.