Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 CategoryView

Kế hoạch Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2015

 

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Công văn số 1260/LHH ngày 22/9/2006 của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam về việc Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2015;

Ban Tổ chức Hội thi xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi như sau:

 

I. Mục đích.

Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật góp phần phát triển kinh tế - xã hội thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Tuyển chọn các giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính sáng tạo được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao nhất tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13.

II. Lĩnh vực thi.

Các giải pháp đăng ký dự thi theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí, tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;
3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục và đào tạo.

III. Đối tượng dự thi.

Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, trình độ, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Tuyên Quang từ năm 2009 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

Mọi tổ chức đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

Các giải pháp, công trình đã đoạt giải tại Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng Khoa học - Công nghệ VIFOTEC); Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang các năm 2007, 2009, 2011 và 2013 không được tham dự Hội thi này.

IV. Giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Hội thi sẽ được trao như sau:

- 01 giải nhất.

- 02 giải nhì.

- 03 giải ba.

- 05 giải khuyến khích.

V. Kinh phí tổ chức Hội thi:

- Kinh phí tổ chức Hội thi được lấy từ ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác (nếu có).

- Kinh phí Hội thi chi dùng cho các nội dung sau:

+ Chi thưởng cho các giải pháp dự thi đạt giải thưởng.

+ Tổ chức triển khai và chỉ đạo các hoạt động Hội thi.

VI. Tiến độ và thời gian tổ chức thực hiện:

- Từ tháng 01-02/2015: Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi; Xây dựng dự thảo Kế hoạch, Thể lệ Hội thi.

- Từ tháng 3/2015: Tổ chức họp Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi thông qua và ban hành Kế hoạch, Thể lệ Hội thi. Thông tin rộng rãi trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về Kế hoạch, Thể lệ Hội thi để mọi người dân được biết và hưởng ứng tham dự Hội thi. Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi.

          - Từ tháng 4/2015 đến 15/8/2015: Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

- Từ 16/8/2015 đến 25/8/2015: Thành lập Hội đồng giám khảo và tiến hành chấm các giải pháp dự thi.

- Từ 26/8/2015 đến 31/8/2015: Họp Ban Tổ chức Hội thi xem xét kết quả chấm thi của Hội đồng Giám khảo và quyết định trao giải. Lựa chọn một số giải pháp tiên tiến tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13.

- Từ tháng 9/2015 đến hết tháng 12/2015: Các công việc chuẩn bị cho lễ tổng kết và trao giải: Giấy chứng nhận, quà lưu niệm, hội trường, market, báo cáo kết quả Hội thi với UBND tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi Toàn quốc…và tổ chức Lễ Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2015.

VII. Tổ chức thực hiện.

Ban Tổ chức Hội thi tổ chức triển khai Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện theo kế hoạch; tiếp nhận hồ sơ dự thi, tổ chức chấm các giải pháp dự thi, trao giải và tổng kết Hội thi.

Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi có văn bản chỉ đạo lĩnh vực, địa phương được giao phụ trách để tổ chức triển khai Hội thi theo đúng tiến độ. Việc chỉ đạo cần cụ thể để Thể lệ Hội thi được phổ biến sâu rộng và có nhiều giải pháp tham gia Hội thi.

Ban Tổ chức Hội thi trân trọng đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; động viên cán bộ, công nhân viên viên chức và người lao động hưởng ứng tham dự Hội thi./.

Nguồn: Sở KH&CN


Các tin khác
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thăm một số mô hình sản xuất tại huyện Yên Sơn    9/10/2018 9:21:31 AM
Giữ gìn và phát triển thương hiệu Rượu ngô men lá Na Hang    5/22/2018 2:22:33 PM
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án năm 2018    3/28/2018 8:42:47 AM
Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ    3/1/2018 2:01:56 PM
Đón nhận Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Bánh gai Chiêm Hóa"    2/6/2018 2:27:01 PM
Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2017    12/4/2017 9:34:43 AM
Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Tuyên Quang    11/1/2017 2:20:54 PM
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ    9/19/2017 9:06:57 AM
Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    9/5/2017 3:50:54 PM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học    7/28/2017 3:49:22 PM
Một số quy định về nội dung, cách ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu    7/27/2017 3:04:47 PM
Giới thiệu Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ    7/26/2017 3:15:54 PM
Giới thiệu Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương    7/25/2017 2:01:36 PM
Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng    7/18/2017 9:00:34 AM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử    6/23/2017 1:55:46 PM
Quy định về dán nhãn năng lượng có hiệu lực từ ngày 10-02-2017    6/21/2017 3:23:58 PM
Một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch    6/21/2017 3:16:54 PM
Giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yâu cầu    6/19/2017 9:32:16 AM
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại    6/15/2017 3:28:40 PM
Kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5    5/23/2017 1:44:54 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.