Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 CategoryView

Giới thiệu về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 "Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu"

 

 

1.     Giới thiệu chung:

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001:2000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành vào tháng 12/2000, đã được biên dịch và được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thành tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) theo nguyên tắc chấp nhận toàn bộ và chỉ bổ sung ký hiệu TCVN trước ký hiệu của tiêu chuẩn ISO.

Ngày 14 tháng 11 năm 2008, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, thay thế tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. Ngày 16 tháng 12 năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2885/QĐ-BKHCN công bố  tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008, thay thế TCVN ISO 9001 : 2000.

TCVN ISO 9001 : 2008 “Hệ thống quản  lý chất lượng – Các yêu cầu” được Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 176 xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2008 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế. So với phiên bản năm 2000, tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 không đưa ra các yêu cầu mới, mà chỉ làm sáng tỏ những yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000, dựa vào kinh nghiệm áp dụng trong 8 năm qua và đưa ra những thay đổi hướng vào việc cải tiến nhằm tăng cường tính nhất quán với tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 về hệ thống quản lý môi trường.

TCVN ISO 9001 : 2008 - Hệ thống quản  lý chất lượng - Các yêu cầu.  có nội dung bao quát các hoạt động chủ yếu tạo chất lượng sản phẩm:

- Phạm vi áp dụng.

- Tiêu chuẩn trích dẫn.

- Thuật ngữ và định nghĩa.

- Hệ thống quản lý chất lượng.

- Trách nhiệm của lãnh đạo.

- Quản lý nguồn lực.

- Tạo sản phẩm.

- Đo lường, phân tích và cải tiến.

2. Đối tượng áp dụng

ISO 9001:2008 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tiêu chuẩn được sử dụng cho các mục đích chứng nhận, theo yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý hoặc đơn thuần là để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.

2.     Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. 

Đối với các doanh nghiệp, việc áp dụng ISO 9001:2008 đem lại một số lợi ích như: Cải thiện hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng suất, giảm phế phẩm và các chi phí không cần thiết, giúp nâng cao hình ảnh về doanh nghiệp, thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường quốc tế và khu vực, giúp khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm; về mặt quản lý tạo phương pháp làm việc khoa học và hiệu quả.

Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, việc áp dụng ISO 9001 có thể dễ dàng nhận thấy một số tác dụng cơ bản cho tổ chức như sau:

*        Các Quy trình xử lý công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước được tiêu chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, đúng luật và theo cơ chế một cửa;

*        Minh bạch và công khai hóa quy trình, thủ tục xử lý công việc cho tổ chức và công dân để tạo cho dân cơ hội kiểm tra;

*        Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan để có chỉ đạo kịp thời;

*        Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công theo mục tiêu  cải tiến thường xuyên theo yêu cầu của tiêu chuẩn;

*       Cũng cố được lòng tin, cải thiện mối quan hệ và hình ảnh của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với tổ chức và công dân phù hợp bản chất của nhà nước ta là do dân và vì dân.

*        Bên cạnh đó còn có các lợi ích cụ thể trong cơ quan như sau:

-         Nối kết hệ thống quản lý chất lượng vào các quá trình của cơ quan hành chính nhà nước;

-         Hệ thống văn bản các quy trình và thủ tục hành chính được kiện toàn tạo cơ hội xác định rõ người rõ việc, nâng cao hiệu suất giải quyết công việc đồng thời có được cơ sở tài liệu để đào tạo và tuyển dụng công chức, viên chức;

-         Lãnh đạo không sa vào công tác sự vụ, ủy thác trách nhiệm nhiều hơn cho cấp thuộc quyền và có nhiều thời gian để đầu tư cho công tác phát triển cơ quan;

-         Đo lường, đánh giá được hệ thống, quá trình, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng theo các chuẩn mực hay mục tiêu chất lượng cụ thể;

-         Làm cho công chức, viên chức có nhận thức tốt hơn về chất lượng công việc và thực hiện các thủ tục nhất quán trong toàn cơ quan vì mục tiêu cải cách hành chính;

-         Khuyến khích công chức, viên chức chủ động hướng đến việc nâng cao thành tích của đơn vị và cơ quan;

-         Đánh giá được hiệu lực và tác dụng của các chủ trương, chính sách và các văn bản pháp lý được thi hành trong thực tế để đề xuất với cơ quan chủ quản có các biện pháp cải tiến hoặc đổi mới  cho thích hợp với tình hình phát triển;

-         Thúc đẩy nhanh việc thực hiện quy chế dân chủ trong các mặt hoạt động của cơ quan và tạo cơ hội để các thành viên có liên quan tham gia góp ý các định hướng, mục tiêu, chiến lược và các thủ tục, quy trình giải quyết công việc hành chính.

Nguồn: Chi cục TCĐLCL


Các tin khác
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thăm một số mô hình sản xuất tại huyện Yên Sơn    9/10/2018 9:21:31 AM
Giữ gìn và phát triển thương hiệu Rượu ngô men lá Na Hang    5/22/2018 2:22:33 PM
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án năm 2018    3/28/2018 8:42:47 AM
Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ    3/1/2018 2:01:56 PM
Đón nhận Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Bánh gai Chiêm Hóa"    2/6/2018 2:27:01 PM
Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2017    12/4/2017 9:34:43 AM
Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Tuyên Quang    11/1/2017 2:20:54 PM
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ    9/19/2017 9:06:57 AM
Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    9/5/2017 3:50:54 PM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học    7/28/2017 3:49:22 PM
Một số quy định về nội dung, cách ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu    7/27/2017 3:04:47 PM
Giới thiệu Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ    7/26/2017 3:15:54 PM
Giới thiệu Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương    7/25/2017 2:01:36 PM
Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng    7/18/2017 9:00:34 AM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử    6/23/2017 1:55:46 PM
Quy định về dán nhãn năng lượng có hiệu lực từ ngày 10-02-2017    6/21/2017 3:23:58 PM
Một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch    6/21/2017 3:16:54 PM
Giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yâu cầu    6/19/2017 9:32:16 AM
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại    6/15/2017 3:28:40 PM
Kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5    5/23/2017 1:44:54 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.