Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 CategoryView

Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”

 

Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” được phê duyệt theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ là Dự án số 2 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Dự án được thực hiện trong 10 năm từ 2011-2020, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

 

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

1. Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015:

a) Phổ biến, nâng cao kiến thức về năng suất và chất lượng cho 10.000 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng tới người lao động và người tiêu dùng thông qua truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử và tài liệu.

b) Đào tạo 1.000 chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất và chất lượng tại các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp.

c) Xây dựng mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tại 500 doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ nhân rộng mô hình điểm tại 4.000 doanh nghiệp.

d) Thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua đánh giá các yêu cầu kỹ thuật và mức độ hài lòng của khách hàng; hệ thống đo lường năng suất các ngành kinh tế và doanh nghiệp, năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế.

2. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020:

a) Cập nhật, nâng cao kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng cho 20.000 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng của người lao động và người tiêu dùng thông qua truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử và tài liệu.

b) Đào tạo 1.000 chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất và chất lượng tại các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp. Thiết lập mạng lưới các tổ chức nghiên cứu, đào tạo có đủ năng lực để tiến hành đào tạo, phổ biến rộng rãi thông tin, kiến thức về năng suất và chất lượng tới các đối tượng có nhu cầu.

c) Hướng dẫn, hỗ trợ nhân rộng mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến tại 6.000 doanh nghiệp.

d) Hình thành cơ sở dữ liệu tại các địa phương, ngành để hoàn thiện và duy trì hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hệ thống đo lường năng suất các ngành kinh tế và doanh nghiệp, năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:

1) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng

 • Tổ chức hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, theo khu vực, Bộ, ngành, địa phương và theo các chuyên đề chuyên sâu để quảng bá và cập nhật thông tin, kiến thức về các mô hình, giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp.
 • Tổ chức chương trình qua báo chí, truyền hình để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của người lao động và người tiêu dùng trong việc thúc đẩy nâng cao năng suất và chất lượng.
 • Xây dựng và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá; phát triển và duy trì trang thông tin điện tử để cung cấp rộng rãi thông tin, kiến thức về năng suất và chất lượng tới các cơ quan quản lý và các tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năng suất và chất lượng.

2) Đào tạo nguồn nhân lực về năng suất và chất lượng

 • Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo nhận thức chung, thực hành cơ bản, nâng cao và chuyên sâu về năng suất và chất lượng cho các giảng viên, chuyên gia, cán bộ quản lý và nghiên cứu.
 • Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động đào tạo: phòng đào tạo, trang thiết bị, dụng cụ đào tạo.
 • Tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước cho các chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất và chất lượng.
 • Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất và chất lượng cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; đào tạo kỹ năng làm việc, áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng cho người lao động trong các doanh nghiệp.

3) Phổ biến áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng

 • Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tại Việt Nam: Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế; Công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; Hệ thống quản lý tích hợp các tiêu chuẩn và công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; Mô hình hoạt động xuất sắc BE; cải tiến năng suất toàn diện PMS; quản lý chất lượng toàn diện TQM; năng suất xanh GP; quản lý phát triển bền vững.
 • Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, hệ thống quản lý tích hợp, mô hình hoạt động xuất sắc: Tuyên truyền phổ biến, lựa chọn doanh nghiệp tham gia xây dựng mô hình điểm; Xây dựng mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, hệ thống quản lý tích hợp, mô hình hoạt động xuất sắc tại 500 doanh nghiệp; Hướng dẫn, hỗ trợ nhân rộng mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, hệ thống quản lý tích hợp, mô hình hoạt động xuất sắc tại 10.000 doanh nghiệp; Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình điểm nhằm thúc đẩy nhân rộng mô hình điểm tại các tổ chức và doanh nghiệp.

4) Đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 • Nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua đánh giá các yêu cầu kỹ thuật và mức độ hài lòng của khách hàng.
 • Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo, hướng dẫn phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức và doanh nghiệp.
 • Triển khai đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thiết lập chỉ số chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo doanh nghiệp, ngành.

5) Đo lường năng suất các ngành kinh tế và doanh nghiệp, năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế

 • Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất các ngành kinh tế và doanh nghiệp, năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế.
 • Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo, hướng dẫn đo lường năng suất cho các ngành, cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố, chuyên gia và các doanh nghiệp.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức đo lường năng suất các ngành kinh tế và doanh nghiệp, năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế.

Nguồn: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Các tin khác
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thăm một số mô hình sản xuất tại huyện Yên Sơn    9/10/2018 9:21:31 AM
Giữ gìn và phát triển thương hiệu Rượu ngô men lá Na Hang    5/22/2018 2:22:33 PM
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án năm 2018    3/28/2018 8:42:47 AM
Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ    3/1/2018 2:01:56 PM
Đón nhận Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Bánh gai Chiêm Hóa"    2/6/2018 2:27:01 PM
Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2017    12/4/2017 9:34:43 AM
Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Tuyên Quang    11/1/2017 2:20:54 PM
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ    9/19/2017 9:06:57 AM
Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    9/5/2017 3:50:54 PM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học    7/28/2017 3:49:22 PM
Một số quy định về nội dung, cách ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu    7/27/2017 3:04:47 PM
Giới thiệu Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ    7/26/2017 3:15:54 PM
Giới thiệu Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương    7/25/2017 2:01:36 PM
Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng    7/18/2017 9:00:34 AM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử    6/23/2017 1:55:46 PM
Quy định về dán nhãn năng lượng có hiệu lực từ ngày 10-02-2017    6/21/2017 3:23:58 PM
Một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch    6/21/2017 3:16:54 PM
Giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yâu cầu    6/19/2017 9:32:16 AM
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại    6/15/2017 3:28:40 PM
Kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5    5/23/2017 1:44:54 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.