Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 CategoryView

Công bố Nhãn hiệu tập thể Vịt bầu Minh Hương
8/12/2016 10:18:57 AM

           

      Ngày 08 tháng 8 năm 2016, tại xã Minh Hương, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tổ chức Lễ công bố và đón nhận văn bằng Sở hữu trí tuệ "Vịt bầu Minh Hương".

Quy định về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
9/12/2016 10:07:51 AM

 

Ngày 25/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
9/9/2016 2:47:56 PM

 

Theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007: Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
9/7/2016 9:32:49 AM

 

Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Sử dụng và quản lý mã số mã vạch
9/8/2016 2:44:29 PM

 

Mã số mã vạch là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động dựa trên nguyên tắc: đặt cho đối tư­ợng cần quản lý một dãy số (hoặc dãy chữ và số), sau đó thể hiện dư­ới dạng mã vạch để máy quét có thể đọc đư­ợc. Trong quản lý hàng hoá ngư­ời ta gọi dãy số và dãy vạch đó là mã số mã vạch (MSMV) của hàng hoá.  

Một số quy định về dán nhãn năng lượng
8/31/2016 3:31:05 PM

 

Dán nhãn năng lượng: là việc dán, gắn, in, khắc nhãn năng lượng lên sản phẩm, bao bì.

Một số quy định về dán nhãn năng lượng như sau:

Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
8/30/2016 4:55:35 PM

 

Theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 31/12/2008 (Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa): Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Chỉ thị của UBND tỉnh Tuyên Quang về tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
8/23/2016 3:16:07 PM

 

Ngày 28/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Chỉ thị số  05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng
8/17/2016 3:23:29 PM

 

Ngày 05 tháng 04 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng theo QCVN 8:2012/BKHCN
8/12/2016 9:35:44 AM

 

Ngày 12/4/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - QCVN 8:2012/BKHCN, tại Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN.

Trang 9/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.