Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 CategoryView

Quản lý chất lượng toàn diện - TQM
11/13/2015 4:16:54 PM

                Từ 1950 đến 1980 hình thành rất nhiều quan điểm, trường phái, kỹ thuật, công cụ Quản lý chất lượng. Trong  đó, TQM là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của tất cả thành viên, nhằm đạt tới sự thành công lâu dài nhờ thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên đó và cho xã hội. Nói cách khác, TQM là một hệ thống hữu hiệu tích hợp những nỗ lực về duy trì, phát triển và cải tiến chất lượng của nhiều tổ nhóm trong tổ chức để có thể tiếp thị, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất và cung  ứng dịch vụ nhằm thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu của khách hàng một cách kinh tế nhất. TQM áp dụng cách thức quản lý tạo thuận lợi cho tăng trưởng bền vững thông qua việc huy động hết tâm trí của tất cả mọi thành viên nhằm tạo ra chất lượng một cách kinh tế theo yêu cầu khách hàng.

Tóm lại, TQM là phương pháp quản lý tập trung vào chất lượng để thỏa mãn khách hàng, dựa vào mọi thành viên, mang lại thành công lâu dài cho nhân viên, tổ chức và xã hội.

Sản xuất tinh gọn - Lean Manufacturing
11/11/2015 9:09:28 AM

 

Lean Manufacturing (tạm dịch là Sản Xuất Tinh Gọn) là một nhóm phương pháp, hiện đang được áp dụng ngày càng rộng rãi trên khắp thế giới, nhằm loại bỏ lãng phí và những bất hợp lý trong quy trình sản xuất, để có chi phí thấp hơn và tính cạnh tranh cao hơn cho nhà sản xuất.

Cải tiến theo mô hình KAIZEN
11/9/2015 8:30:33 AM

 

Thuật ngữ Kaizen chỉ giới hạn trong phạm vi nước Nhật cho đến năm 1986, thời điểm tác giả Massaki Imai xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Anh có tựa đề Kaizen. Từ sự khởi đầu này, khái niệm Kaizen dần lan tỏa trong thế giới phương Tây và trở thành một khái niệm phổ quát. 
         Tuy vậy, Kaizen hoàn toàn khác với cách hiểu đổi mới toàn diện của phương Tây, thuật ngữ này theo quan niệm của người Nhật chỉ là “sự tích lũy dần dần và liên tục các cải tiến nhỏ của tất cả người lao động trong doanh nghiệp”.

Đo lường hiệu suất theo KPI
11/2/2015 2:24:42 PM

 

KPI là phương pháp Đo lường hiệu suất (kết quả thực hiện công việc) bằng cách thiết lập một Hệ thống chỉ số hiệu suất (một tập hợp có tính hệ thống của các chỉ số đo lường hướng vào các phương diện hoạt động của tổ chức), bao gồm khoảng 100 chỉ số, chia làm 3 loại chỉ số: KRI (Chỉ số kết quả cốt yếu), PI (chỉ số hiệu suất) và KPI (chỉ số hiệu suất cốt yếu).

Đánh giá chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL
10/29/2015 9:43:11 AM

 

Đánh giá chất lượng dịch vụ là quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để nhận được bằng chứng đánh giá và xem xét đanh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực dịch vụ đã thỏa thuận.

Đối với ngành dịch vụ, việc  đánh giá toàn diện sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ là vô cùng khó khăn do những tính chất đặc thù riêng biệt của dịch vụ.

7 công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng
10/21/2015 8:18:40 AM

 

Một trong các nguyên tắc của quản lý hiện đại là các quyết định phải dựa trên sự kiện, dữ liệu, không được quyết định dựa trên cảm tính. Muốn vậy cần phải thu thập, thống kê, phân tích các dữ liệu riêng lẻ thành những thông tin, sự kiện thể hiện bản chất của vấn đề, từ đó sẽ có cách giải quyết nó.

Đo lường năng suất tổng hợp TFP
10/21/2015 7:58:28 AM

              Được hiểu khái quát là quan hệ so sánh (tỉ số) giữa đầu ra và đầu vào. Tùy theo các đầu ra, đầu vào khác nhau sẽ có được các chỉ số năng suất khác nhau. Năng suất có các đặc điểm sau:

Giới thiệu Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2005
10/16/2015 3:38:23 PM

 

Với mục đích xây dựng và đưa vào áp dụng một phương thức tiếp cận chung về quản lý môi trường, tăng cường khả năng  đo  được các kết quả hoạt  động của môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, năm 1993, Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đã triển khai xây dựng bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường có mã hiệu ISO 14000 nhằm mục  đích tiến tới thống nhất áp dụng Hệ thống quản lý môi trường (EMS) đảm bảo sự phát triển bền vững trong từng Quốc gia, trong khu vực và Quốc tế.

Giới thiệu về duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TPM
11/9/2015 8:32:34 AM

 

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM (Total Productive Maintenance) là một phương pháp quản lý được áp dụng đầu tiên tại Nhật Bản, sau đó được phổ biến, áp dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới. TPM được giới thiệu vào những năm 1950, khi các nhà máy tại Nhật Bản du nhập, nghiên cứu, áp dụng phương pháp bảo dưỡng phòng ngừa (Preventive Maintenance - PM) từ Mỹ.

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006 - 2015) và tổng kết giai đoạn I (2010 - 2015) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng tại tỉnh Tuyên Quang
10/13/2015 9:03:21 AM

 

Thực hiện Văn bản số 1253/BKHC ngày 23/4/215 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 1235/UBND-KHCN ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổng kết Thập niên chất lượng lần thứ hai và tổng kết giai đoạn I Chương trình quốc gia năng suất chất lượng;

Vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006 – 2015) và tổng kết giai đoạn I (2010 – 2015) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng tại tỉnh Tuyên Quang.

Trang 6/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.