Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 
 Tin khác

Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2015
3/26/2015 1:53:14 PM

 

Kế hoạch Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2015
3/26/2015 1:46:15 PM

 

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Công văn số 1260/LHH ngày 22/9/2006 của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam về việc Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2015;

Ban Tổ chức Hội thi xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi như sau:

Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”
2/5/2015 10:16:24 AM

 

Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” được phê duyệt theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ là Dự án số 2 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Dự án được thực hiện trong 10 năm từ 2011-2020, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa"
2/5/2015 10:15:27 AM

 

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp đến năm 2020” được phê duyệt theo Quyết định số 635/QĐ-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ là Dự án số 4 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Dự án được do Nông nghiệp và PTNTchủ trì thực hiện.

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”
2/3/2015 7:54:12 AM

 

Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp" được phê duyệt theo Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ là Dự án số 3 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Dự án do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.

Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
2/2/2015 8:05:14 AM

 

Ngày 21 tháng 5 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (gọi tắt là Chương trình 712), một số nội dung chủ yếu như sau:

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2015
1/9/2015 3:42:41 PM

 

         Ngày 08 tháng 01 năm 2015, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký văn bản số 06/KHCN-QLKH gửi Báo Khoa học và Phát triển, Báo Tuyên Quang đề nghị đăng thông tin tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015.

         Dưới đây là toàn văn nội dung thông tin tuyển chọn:

Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2014
11/27/2014 8:14:40 AM

 

          Ngày 26/11/2014, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2014.

Cơ chế, chính sách mới về khoa học và công nghệ
6/4/2014 9:20:40 AM

 

Ngày 12/12/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND về Cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết:

Trình tự, thủ tục hỗ trợ đầu tư nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ
6/4/2014 7:34:04 AM

 

Ngày 22-4-2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về điều kiện, thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dưới đây là toàn văn nội dung quy định:

 

Trang 4/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.