Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

 

Ngày 15/12/016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31⁄2016⁄TT-BCT về ban hành QCVN 02:2016⁄BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

Quy chuẩn được bố cục thành 4 phần với nội dung cụ thể như sau:

 

1.  Phần 1. Quy định chung

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định đối với đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

- Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, cung cấp, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. 

2. Phần 2. Quy định về kỹ thuật

Phần này gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Yêu cầu chung 

- Phân loại đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

-  Lựa chọn vật liệu

- Quy định về thiết kế 

- Quy định về chế tạo

- Quy định về lắp đặt

- Quy định về thử nghiệm, kiểm định

- Quy định về an toàn trong vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

3. Phần 3.  Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân        

Phần này quy định các vấn đề liên quan đến: Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, cung cấp, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định đường ống dẫn.

4. Phần 4. Điều khoản thi hành

- Phụ lục 1. Quy định về vật liệu.

- Phụ lục 2. Tính toán chiều dày đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

- Phụ lục 3. Quy định thử áp, thử kín đường ống khí đốt cố định bằng kim loại.

- Phụ lục 4. Khoảng cách an toàn giữa hai đường ống vận chuyển khí đốt, giữa đường ống vận chuyển khí đốt và các đối tượng tiếp giáp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2017.

Nguồn: Chi cục TCĐLCL


Các tin khác
Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    9/5/2017 3:50:54 PM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học    7/28/2017 3:49:22 PM
Một số quy định về nội dung, cách ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu    7/27/2017 3:04:47 PM
Giới thiệu Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ    7/26/2017 3:15:54 PM
Giới thiệu Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương    7/25/2017 2:01:36 PM
Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng    7/18/2017 9:00:34 AM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử    6/23/2017 1:55:46 PM
Quy định về dán nhãn năng lượng có hiệu lực từ ngày 10-02-2017    6/21/2017 3:23:58 PM
Một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch    6/21/2017 3:16:54 PM
Giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yâu cầu    6/19/2017 9:32:16 AM
Điều kiện hoạt động kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường    6/14/2017 3:28:29 PM
Hội nghị tập huấn về ISO 9001:2008 năm 2016    9/29/2016 2:56:49 PM
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14-10    9/16/2016 9:09:42 AM
Quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường    9/14/2016 7:23:08 AM
Quy định về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    9/12/2016 10:07:51 AM
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    9/9/2016 2:47:56 PM
Quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường    9/7/2016 9:32:49 AM
Sử dụng và quản lý mã số mã vạch    9/8/2016 2:44:29 PM
Một số quy định về dán nhãn năng lượng    8/31/2016 3:31:05 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.