Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yâu cầu

 

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu (Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015). Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thay thế cho TCVN ISO 9001:2008; Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hoàn toàn tương đương với Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

 

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 có 10 điều khoản, cụ thể:

• Khoản 1 - Phạm vi áp dụng

• Khoản 2 - Tài liệu viện dẫn

• Khoản 3 - Thuật ngữ và định nghĩa

• Khoản 4 - Bối cảnh của tổ chức

• Khoản 5 - Sự lãnh đạo

• Khoản 6 - Hoạch định

• Khoản 7 - Hỗ trợ

• Khoản 8 - Thực hiện

• Khoản 9 - Đánh giá kết quả thực hiện

• Khoản 10 - Cải tiến

Một số điều khoản của TCVN ISO 9001:2015 được hiểu như sau:

- Điều khoản “4. Bối cảnh của tổ chức”

Điều khoản này yêu cầu tổ chức phải xác định: Các vấn đề nội bộ và bên ngoài có liên quan đến mục đích và định hướng chiến lược của mình và các tác động của nó đến khả năng đạt được các kết quả dự định của hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức (4.1); Các bên quan tâm có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và các yêu cầu của các bên quan tâm có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng (4.2); Ranh giới và khả năng áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng để thiết lập phạm vi của nó (4.3); Xác định quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng chúng trong toàn bộ tổ chức, các yêu cầu đầu vào và đầu ra được mong đợi từ các quá trình, trình tự và mối tương tác của các quá trình, xác định và áp dụng các chuẩn mực và phương pháp (bao gồm theo dõi, đo lường và các chỉ số hoạt động liên quan) cần thiết để đảm bảo việc tác nghiệp và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực, các nguồn lực cần thiết cho các quá trình này và đảm bảo chúng luôn sẵn có, phân công các trách nhiệm và quyền hạn cho các quá trình, giải quyết các rủi ro và cơ hội khi được xác định phù hợp với các yêu cầu trong mục 6.1, đánh giá các quá trình này và thực hiện bất kỳ sự thay đổi cần thiết nào để đảm bảo rằng các quá trình này đạt được kết quả dự kiến, cải tiến các quá trình và hệ thống quản lý chất lượng (4.4).

Điều khoản “5. Sự lãnh đạo”

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết của mình đối với hệ thống quản lý chất lượng thể hiện qua yêu cầu “tự chịu trách nhiệm”… đảm bảo tính cam kết của lãnh đạo…

Phiên bản mới không còn đòi hỏi đại diện lãnh đạo (QMR trong phiên bản cũ) với mong đợi rằng: lãnh đạo phải trực tiếp điều khiển hệ thống quản lý chất lượng (QMS).

Điều khoản “6. Hoạch định):

Thay đổi này rất quan trọng thay thế cho “hành động phòng ngừa” trong phiên bản cũ. Khi phòng ngừa doanh nghiệp chủ động hơn, phản ứng, ngăn ngừa hoặc làm giảm tác dụng không mong muốn. Từ đó thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến liên tục.

Hành động phòng ngừa là “tự động” khi một hệ thống quản lý dựa vào rủi ro. “Quản lý rủi ro” sẽ giúp doanh nghiệp giảm mạnh các nguy cơ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm/ dịch vụ. Nó tác động trực tiếp vào các yếu tố đầu vào chứ không chỉ yếu tố đầu ra của quá trình.

Các nguyên tắc kiểm soát rủi ro có thể là: Thay đổi công nghệ hoặc thay đổi phương pháp, Kiểm soát công nghệ (sống chung với lũ), kiểm soát bằng biện pháp hành chính, Bảo vệ con người bằng PPE hoặc bảo vệ thành quả, ứng phó sự cố (khi có tình trạng khẩn cấp),…

Các rủi ro đều có tần suất xuất hiện và nguy cơ khác nhau, cho nên, phiên bản mới yêu cầu: Phải xác định và chọn các rủi ro có nguy cơ cao để kiểm soát. Việc kiểm soát các rủi ro này phải thông qua “các mục tiêu” và/ hoặc “các thủ tục” để kiểm soát chúng.

Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015:

Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức đã và đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008, trên cơ sở tham khảo Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), Bộ Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn như sau:

- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được phép tiếp tục áp dụng tự nguyện tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đến thời hạn là 30/9/2018.

Ngoài ra khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết.

- Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thì việc áp dụng phiên bản phù hợp của TCVN ISO 9001 được thực hiện theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Nguồn: Chi cục TCĐLCL


Các tin khác
Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    9/5/2017 3:50:54 PM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học    7/28/2017 3:49:22 PM
Một số quy định về nội dung, cách ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu    7/27/2017 3:04:47 PM
Giới thiệu Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ    7/26/2017 3:15:54 PM
Giới thiệu Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương    7/25/2017 2:01:36 PM
Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng    7/18/2017 9:00:34 AM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử    6/23/2017 1:55:46 PM
Quy định về dán nhãn năng lượng có hiệu lực từ ngày 10-02-2017    6/21/2017 3:23:58 PM
Một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch    6/21/2017 3:16:54 PM
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại    6/15/2017 3:28:40 PM
Điều kiện hoạt động kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường    6/14/2017 3:28:29 PM
Hội nghị tập huấn về ISO 9001:2008 năm 2016    9/29/2016 2:56:49 PM
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14-10    9/16/2016 9:09:42 AM
Quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường    9/14/2016 7:23:08 AM
Quy định về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    9/12/2016 10:07:51 AM
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    9/9/2016 2:47:56 PM
Quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường    9/7/2016 9:32:49 AM
Sử dụng và quản lý mã số mã vạch    9/8/2016 2:44:29 PM
Một số quy định về dán nhãn năng lượng    8/31/2016 3:31:05 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.