Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Chỉ thị của UBND tỉnh Tuyên Quang về tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
8/23/2016 3:16:07 PM

 

Ngày 28/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Chỉ thị số  05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng
8/17/2016 3:23:29 PM

 

Ngày 05 tháng 04 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng theo QCVN 8:2012/BKHCN
8/12/2016 9:35:44 AM

 

Ngày 12/4/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - QCVN 8:2012/BKHCN, tại Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN.

Một số quy định chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
8/10/2016 1:49:45 PM

 

Ngày 31/12/2015 Liên bộ Bộ Công Thương - Bộ Khoa học và Công nghệ  đã ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-0BCT-BKHCN Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Một số quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu như sau: 

Quy định về quản lý chất lượng đối với thiết bị điện, điện tử theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
8/9/2016 2:25:08 PM

 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04: 2009/BKHCN  về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (tại Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2012/BKHCN về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự (tại Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012).

Một số quy định về quản lý chất lượng đối với thiết bị điện và điện tử như sau:

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và hướng chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015
8/5/2016 3:58:50 PM

 

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. ISO 9001 cũng là tiêu chuẩn nền tảng để hình thành các tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong các ngành công nghiệp quan trọng như: Thiết bị y tế (ISO 13485), Công nghiệp ô tô (ISO/TS 16949)...cũng như tích hợp với các tiêu chuẩn quản lý khác như quản lý Môi trường (ISO 14001), quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001), quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm (ISO 22000), quản lý An toàn thông tin (ISO/IEC 27001), quản lý Năng lượng (ISO 50001)...

Giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng mía nguyên liệu
4/14/2016 8:13:43 AM

 

      Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu, ký hiệu:      QCVN 01 - 98: 2012/BNNPTNT, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 29/2012/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 7 năm 2012.

Giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với khăn giấy và giấy vệ sinh
4/8/2016 3:37:37 PM

 

Ngày 28/10/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh; ký hiệu QCVN 09: 2015/BCT.

Một số quy định về các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
4/5/2016 8:44:38 AM

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế - (ký hiệu QCVN 01-132:2013/BNNPTNT) tại Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT.

Giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu Diezen và nhiên liệu sinh học
3/31/2016 3:40:59 PM

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Trang 8/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.