Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Giới thiệu Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2005
10/16/2015 3:38:23 PM

 

Với mục đích xây dựng và đưa vào áp dụng một phương thức tiếp cận chung về quản lý môi trường, tăng cường khả năng  đo  được các kết quả hoạt  động của môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, năm 1993, Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đã triển khai xây dựng bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường có mã hiệu ISO 14000 nhằm mục  đích tiến tới thống nhất áp dụng Hệ thống quản lý môi trường (EMS) đảm bảo sự phát triển bền vững trong từng Quốc gia, trong khu vực và Quốc tế.

Giới thiệu về duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TPM
11/9/2015 8:32:34 AM

 

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM (Total Productive Maintenance) là một phương pháp quản lý được áp dụng đầu tiên tại Nhật Bản, sau đó được phổ biến, áp dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới. TPM được giới thiệu vào những năm 1950, khi các nhà máy tại Nhật Bản du nhập, nghiên cứu, áp dụng phương pháp bảo dưỡng phòng ngừa (Preventive Maintenance - PM) từ Mỹ.

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006 - 2015) và tổng kết giai đoạn I (2010 - 2015) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng tại tỉnh Tuyên Quang
10/13/2015 9:03:21 AM

 

Thực hiện Văn bản số 1253/BKHC ngày 23/4/215 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 1235/UBND-KHCN ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổng kết Thập niên chất lượng lần thứ hai và tổng kết giai đoạn I Chương trình quốc gia năng suất chất lượng;

Vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006 – 2015) và tổng kết giai đoạn I (2010 – 2015) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng tại tỉnh Tuyên Quang.

Thông điệp ngày Tiêu chuẩn thế giới 14-10-2015
10/9/2015 3:51:02 PM

 

Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm nay với chủ đề “Tiêu chuẩn - Ngôn ngữ chung của thế giới” nhằm khẳng định vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng ngày. Chủ đề này đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu thế giới là ISO, IEC và ITU thống nhất đưa ra. 

Dưới đây là toàn văn Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm 2015. Tiêu chuẩn - Ngôn ngữ chung của thế giới:

Hội thảo khoa học tuyên truyền kiến thức về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hành hóa năm 2015
10/6/2015 4:31:18 PM

 

Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt và giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tuyên Quang chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Thời gian thực hiện đề tài là 24 tháng, từ tháng 11/2014 đến 10/2016.

Một số quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
9/23/2015 3:56:30 PM

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số: 17/2011/TT-BKHCN quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG), (ngày 02 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thông tư Số: 07/2012/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số: 17/2011/TT-BKHCN), một số quy định cụ thể như sau:

Hội thảo tập huấn về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN IS0 9001:2008 cho các cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2015
9/14/2015 3:23:43 PM

 

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc  hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội thảo tập huấn về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN IS0 9001:2008 (Hệ thống quản lý chất lượng) cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và một số doanh nghiệp.

Giới thiệu TCVN ISO 22000:2007 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
8/4/2015 9:16:15 AM

 

ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Việt Nam biên soạn TCVN ISO 22000:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 22000:2005. Tiêu chuẩn này tập trung vào an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
7/22/2015 3:32:53 PM

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm QCVN 12-1:2011/BYT (sau đây viết tắt là Quy chuẩn), được ban hành theo Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30/8/2011 của Bộ Y tế.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các sản phẩm bao bì, dụng cụ nhựa.

- Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên quan khác.

Dưới đây là một số quy định cụ thể tại Quy chuẩn như sau:

Giới thiệu về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)
7/13/2015 3:41:04 PM

 

Trang 6/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.