Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Giới thiệu về thực hành tốt 5S
7/8/2015 3:54:10 PM

 

5S là một công cụ cải tiến năng suất chất lượng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Tên gọi của 5S xuất phát từ những chữ cái S trong tiếng Nhật: Seiri, Seiton, Seiso, Sheiketsu và Shitsuke, tạm dịch sang tiếng Việt là: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch Sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Mục đích của 5S là tạo nên và duy trì một môi trường làm việc thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả tại mọi vị trí làm việc từ khu vực văn phòng, nơi sản xuất, kho hàng, nguyên vật liệu hay các vị trí xung quanh như sân bãi, chỗ để xe ... Vì liên quan đến mọi hoạt động của tổ chức nên 5S đòi hỏi sự cam kết, nhận thức và sự tham gia của tất cả mọi người từ lãnh đạo cho tới người công nhân. 5S là hoạt động dành cho tất cả mọi người và không loại trừ bất kì ai trong Công ty, là một công cụ mang tính nền tảng căn bản.

5S được diễn giải như sau:

Quy định điều kiện đối với doanh nghiệp doanh nhân được hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp
7/1/2015 3:16:58 PM

 

            Ngày 22 tháng 4 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND quy định về điều kiện đối với doanh nghiệp, doanh nhân được hưởng hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

            Dưới đây là những quy định cụ thể:

Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6/15/2015 3:11:30 PM

 

            Ngày 12 tháng 12 năm 2013 Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

            Dưới đây là một số nội dung cụ thể:

Giới thiệu về thực hành sản xuất tốt GMP
4/23/2015 2:17:30 PM

 

Giới thiệu về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 "Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu"
4/16/2015 10:43:36 AM

 

Giới thiệu về công cụ kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến (HACCP)
4/2/2015 4:10:36 PM

 

Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”
2/5/2015 10:16:24 AM

 

Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” được phê duyệt theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ là Dự án số 2 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Dự án được thực hiện trong 10 năm từ 2011-2020, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa"
2/5/2015 10:15:27 AM

 

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp đến năm 2020” được phê duyệt theo Quyết định số 635/QĐ-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ là Dự án số 4 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Dự án được do Nông nghiệp và PTNTchủ trì thực hiện.

Công bố Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
10/4/2013 3:19:55 PM

Ngày 13/9/2013, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Công bố Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang dến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang
7/3/2013 10:45:13 AM

 

Ngày 11-9-2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

 

Dưới đây là toàn văn Quyết định:

Trang 5/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.