Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nghiệm thu Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu thóc Lâm Bình”
9/23/2015 4:05:59 PM

 

Sáng 21/9/2015, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Tiểu ban chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tổ chức đánh giá, nghiệm thu chính thức Dự án khoa học: Tạo lập, quản lý và  phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu thóc Lâm Bình” cho sản phẩm rượu của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
2/2/2015 8:05:14 AM

 

Ngày 21 tháng 5 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (gọi tắt là Chương trình 712), một số nội dung chủ yếu như sau:

Cơ chế, chính sách mới về khoa học và công nghệ
6/4/2014 9:20:40 AM

 

Ngày 12/12/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND về Cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết:

Công bố Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
10/4/2013 3:19:55 PM

Ngày 13/9/2013, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Công bố Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang dến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang
7/3/2013 10:45:13 AM

 

Ngày 11-9-2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

 

Dưới đây là toàn văn Quyết định:

Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1/21/2013 9:06:32 AM

 

 

Ngày 22/12/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 

Dưới đây là toàn văn Quyết định và Quy định:

 

 

 

 

Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x-quang chẩn đoán trong y tế)
10/11/2012 2:32:23 PM

 

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)
10/13/2015 8:59:33 AM

 

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
10/15/2012 8:08:45 AM

 

Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy
10/10/2012 4:10:34 PM

 

Trang 1/4

1 2 3 4

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.