Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 KHOA HỌC

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2016

         Ngày 18 tháng 5 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 230/KHCN-QLKH gửi Báo Khoa học và Phát triển, Báo Tuyên Quang đề nghị đăng thông tin tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2016.

         Dưới đây là danh mục đề tài, dự án đăng thông tin để tuyển chọn:

 

1. Đề tài: Nghiên cứu, sản xuất trà thảo dược từ cây Xạ đen tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Xây dựng quy trình chế biến trà thảo dược túi lọc từ cây Xạ đen; sản xuất được sản phẩm trà thảo dược túi lọc từ cây Xạ đen cung cấp cho Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Xây dựng mô hình nhân giống, trồng cây cà gai leo, cỏ ngọt cung cấp nguyên liệu sản xuất trà thảo dược xạ đen; xây dựng quy trình, sản xuất trà thảo dược túi lọc từ cây Xạ đen, cây cà gai leo và cỏ ngọt; xây dựng 01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

 - Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; 02 ha mô hình (trồng Cà gai leo và Cỏ ngọt); quy trình chế biến trà thảo dược túi lọc từ cây Xạ đen; 5.000 hộp trà túi lọc thành phẩm; 01 giấy chứng nhận TCCS sản phẩm; 01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

2. Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và nhân giống một số cây dược liệu tại Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển từ đó xác định khả năng thích ứng của một số cây dược liệu trồng tại Tuyên Quang. Đề xuất phương pháp nhân giống hiệu quả cho từng loại dược liệu.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Trồng thử nghiệm diện tích 3.000m² gồm 8-10 loại cây dược liệu; đánh giá sự sinh trưởng, phát triển và khả năng thích ứng của một số cây dược liệu được trồng; thử nghiệm, đánh giá 2 phương pháp nhân giống (vô tính, hữu tính) để xác định phương pháp nhân giống hiệu quả.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; vườn cây dược liệu 3.000m² (8-10 loại cây) với sản phẩm 2-4 tấn dược liệu; tạo 3.000-4.000 cây giống bằng phương pháp vô tính.

 3. Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của việc áp dụng giải pháp công nghệ kênh, mương bê tông cốt thép; bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn để kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Định hướng mục tiêu: Thử nghiệm xây dựng kênh mương bê tông cốt thép, cốt sợi thành mỏng đúc sẵn trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đánh giá về chất lượng, chi phí, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, sự phù hợp với điều kiện địa phương, từ đó khuyến cáo mở rộng ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Khảo sát, lựa chọn địa điểm; xây dựng mô hình lắp ghép thử nghiệm 1,0 km kênh mương bê tông cốt thép, cốt sợi thành mỏng đúc sẵn ở 02 công trình có điều kiện địa hình, địa chất khác nhau; đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật và khả năng nhân rộng.

 - Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; 1,0 km mô hình thí điểm; báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.

4. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) cung cấp nguồn dược liệu tại tỉnh Tuyên Quang bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào.

- Định hướng mục tiêu: Hoàn thiện quy trình nhân giống invitro, xây dựng mô hình trồng và chăm sóc loài Lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) nuôi cấy mô cung cấp nguồn dược liệu tại tỉnh Tuyên Quang

- Dự kiến nội dung, quy mô: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống invitro Lan Kim tuyến; áp dụng quy trình nhân giống invitro sản xuất cây giống nuôi cấy mô; đánh giá hoạt tính sinh học của một số chất trong cây giống nuôi cấy mô; xây dựng 01 mô hình trồng Lan Kim tuyến; Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; quy trình kỹ thuật nhân giống invitro Lan Kim tuyến; báo cáo về hoạt tính sinh học; 2000 cây giống nuôi cấy mô; 01 mô hình trồng Lan Kim tuyến nuôi cấy mô.  

5. Đề tài: Ươm và trồng thí điểm cây Vàng Anh (Saraca dives) trên địa bàn đô thị thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Nghiên cứu, đánh giá khả năng thích nghi và phát triển của cây Vàng Anh tại vườn ươm và trên một số tuyến phố, khuôn viên trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Thu thập, lựa chọn 500 cây giống Vàng Anh; thực hiện ươm, trồng, theo dõi và đánh giá quá trình phát triển; thu thập, ươm hạt giống và đánh giá sự phát triển của cây từ khi nảy mầm đến 12 tháng; đánh giá tốc độ phát triển, khả năng phát tán trong điều kiện đơn thân; hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật ươm, trồng, chăm sóc cây Vàng Anh.

 - Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; chọn 500 cây Vàng Anh giống; báo cáo đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây Vàng Anh trồng tại tỉnh; hướng dẫn kỹ thuật ươm, trồng, chăm sóc cây Vàng Anh.

   6. Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật ấp nở trứng cá Tầm và ương nuôi cá Tầm giống trên hồ thủy điện Tuyên Quang”.

- Định hướng mục tiêu: Nghiên cứu và thực hiện thành công công nghệ ấp nở trứng cá Tầm và ương nuôi cá Tầm giống; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Khảo sát, lựa chọn địa điểm; nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo, thực hiện ấp nở trứng cá Tầm và ương nuôi cá Tầm giống; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; 10.000 cá giống cỡ 10-12cm/con. Hướng dẫn kỹ thuật ấp nở trứng cá Tầm và ương nuôi cá Tầm giống.

  7. Đề tài: Nghiên cứu và triển khai hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu và website tương tác phục vụ hướng dẫn du lịch thông minh tại tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu và Website tương tác quản lý di tích lịch sử, văn hóa, hướng dẫn du lịch thông minh, tạo ra kênh thông tin quảng bá du lịch Tuyên Quang.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Đánh giá tổng quan; xây dựng phần mềm quản lý các điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu đa phương tiện về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh bằng nhiều ngôn ngữ; xây dựng phần mềm tự động hướng dẫn du lịch thông minh và hệ thống website tương tác hỗ trợ thông tin.

 - Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; hệ thống phần mềm quản lý và hệ thống phần mềm hướng dẫn du lịch; hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện về địa danh, danh thắng; Website tương tác, quản lý hệ thống.

8. Đề tài: Sử dụng tương tác của tia Rơnghen với vật chất để xác định các tham số nhiệt động và cấu trúc của hệ tinh thể lập phương pha tạp.

- Định hướng mục tiêu: Sử dụng tương tác của tia Rơnghen với vật chất để xác định các tham số nhiệt động, các cumulant bậc cao, hệ số nhiễu loạn phi điều hòa và hệ số phi điều hòa của hợp kim có cấu trúc lập phương.

 - Dự kiến nội dung, quy mô: Nghiên cứu và mở rộng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong phổ XAFS qua việc xây dựng thể tương tác phi điều hoà hiệu dụng; xác định các tham số nhiệt động, các cumulant tới bậc 4, hệ số nhiễu loạn phi điều hòa, hệ số phi điều hòa của hợp kim có cấu trúc lập phương; nghiên cứu sự phụ thuộc của các tham số nhiệt động cũng như các cumulant vào tỷ lệ của chất pha tạp có cấu trúc lập phương tại một nhiệt độ.

 - Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; báo cáo chuyên đề; 01 cuốn sách chuyên khảo; 02 bài báo khoa học.

9. Đề tài: Thiết kế, chế tạo hệ thống tự động thông gió công nghiệp

- Định hướng mục tiêu: Thiết kế, chế tạo hệ thống tự động thông gió công nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu thực tập thí nghiệm của học sinh, sinh viên hệ trung cấp và cao đẳng nghề.

 - Dự kiến nội dung, quy mô: Thiết kế, chế tạo hệ thống tự động thông gió công nghiệp; ứng dụng sản phẩm cho giảng dạy, học tập và sản xuất.

 - Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; hệ thống tự động thông gió công nghiệp được ứng dụng.

10. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.

- Định hướng mục tiêu: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch và du lịch công đồng ở Tuyên Quang hiện nay. Đề xuất giải pháp phát triển mô hình du lịch công đồng ở Tuyên Quang trong thời gian tới.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng trong phát triển du lịch ở Tuyên Quang; đề xuất giải pháp và thử nghiệm 01 mô hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Tuyên Quang.

 - Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; báo cáo các chuyên đề; 01 mô hình du lịch công  đồng; các giải pháp đề xuất;

11. Đề tài: Thực trạng và giải pháp bảo tồn làng văn hóa Giếng Tanh, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn gắn với phát triển du lịch.

- Định hướng mục tiêu: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Làng văn hóa Giếng Tanh gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Tuyên Quang.

 - Dự kiến nội dung, quy mô: Khảo sát, đánh giá thực trạng về văn hóa truyền thống làng Giếng Tanh, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; đề xuất giải pháp bảo tồn làng văn hóa Giếng Tanh gắn với phát triển du lịch bền vững; xây dựng mô hình du lịch văn hóa gắn với cộng đồng và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả; các giải pháp bảo tồn; mô hình tổ chức không gian phát triển du lịch văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh gắn với du lịch sinh thái.

 12. Đề tài: Thực trạng và giải pháp khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh về đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Đánh giá thực trạng hoạt động đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang và tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong hợp tác quốc tế; đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh triển khai công tác đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Đánh giá tiềm năng thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang trong hợp tác quốc tế; thực trạng công tác hợp tác quốc tế của tỉnh trong thời gian qua; đề xuất giải pháp và áp dụng đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; các báo cáo chuyên đề; các giải pháp đề xuất; kết quả áp dụng các giải pháp.

 13. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây Măng tây nhập ngoại theo hướng sản xuất hàng hóa tại phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Xây dựng thành công mô hình trồng cây Măng tây trên địa bàn phường; đánh giá sự phù hợp, hiệu quả kinh tế của cây Măng tây trồng tại địa phương.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Xây dựng mô hình trồng cây Măng tây với diện tích 01 ha; theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của cây Măng tây; đánh giá hiệu quả kinh tế của cây Măng tây so với các loại cây trồng khác; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc Măng tây.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả dự án; 01 ha mô hình trồng thử nghiệm; hướng dẫn kỹ thuật, trồng, chăm sóc Măng tây.

 14. Dự án: Ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp mô-hom.

- Định hướng mục tiêu: Ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp mô-hom, nhằm tạo ra giống keo có sức sinh trưởng mạnh, năng suất cao (tăng 15-20% so cây dâm hom), ít sâu- bệnh và rút ngắn thời gian sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình và sản xuất 10.000 cây giống keo mô và 10.000 cây giống keo mô-hom; đào tạo cán bộ kỹ thuật.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo kết quả dự án;  01 hướng dẫn kỹ thuật; đào tạo 3-4 kỹ thuật viên; tạo ra được 10.000 cây giống keo mô và 10.000 cây giống keo mô-hom; 01 nhà- vườn 100.

 15. Dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo phương pháp hữu cơ tại tỉnh Tuyên Quang

- Định hướng mục tiêu: Ứng dụng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ  tại tỉnh Tuyên Quang, nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Xây dựng 03 mô hình hữu cơ (mô hình lợn thịt hữu cơ; mô hình gà và mô hình sản xuất rau hữu cơ); đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho nông dân.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả dự án; 03 mô hình hữu cơ (mô hình lợn 100 con; mô hình gà 1000 con; mô hình rau với diện tích 5000m²); 10 kỹ thuật viên và 20 hộ dân được tập huấn.

 16. Dự án: Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo trâu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Ứng dụng thành công tiến bộ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, nhằm nâng cao về tầm vóc, chất lượng đàn trâu hiện có trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần tạo ra đàn trâu giống chất lượng cao, từng bước hình thành vùng sản xuất trâu giống cung cấp cho các vùng trong và ngoài tỉnh.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Điều tra khảo sát trên địa bàn tỉnh, chọn lọc 150 trâu cái nền đủ tiêu chuẩn; đào tạo dẫn tinh viên; tập huấn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng trâu, cách phát hiện động dục và phối giống cho trâu cái; sử dụng 600 liều tinh trâu nội để phối cho 150 trâu cái nền; theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển nghé sinh ra.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả dự án; các báo cáo chuyên đề; đào tạo 4-6 kỹ thuật viên; 25 con nghé lai F1 và 20 trâu cái có chửa; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật.

17. Dự án: Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- Định hướng mục tiêu: Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Ứng dụng kỹ thuật trồng tại 02 Công ty lâm nghiệp và 02 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; xây dựng 10 ha mô hình (dự kiến 20/ha/năm); đánh giá về sinh trưởng của rừng sản xuất được trồng bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả dự án; ứng dụng thành công kỹ thuật tại 02 Công ty lâm nghiệp và 02 hộ gia đình; 10 ha mô hình rừng trồng.

18. Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông để xây dựng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ phục vụ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ nhằm phát triển hoạt động thông tin KHCN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Xây dựng hệ thống dữ liệu về khoa học và công nghệ, thiết lập được cơ chế trao đổi và cập nhật thông tin hai chiều giữa bên có nhu cầu tìm hiểu thông tin và bên cung cấp thông tỉnh Tuyên Quang.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về khoa học và công nghệ; cơ sở dữ liệu về chuyên gia, tổ tư vấn; dữ liệu thư điện tử về các kết quả nghiên cứu, ứng dụng trong tỉnh, trong nước và xây dựng mô hình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến về khoa học và công nghệ tới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm phát triển hoạt động thông tin và chuyển giao, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo khoa học tổng kết dự án; phần mềm tạo lập, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ; mô hình cung cấp dịch vụ.

* Điều kiện, hồ sơ đăng ký tuyển chọn:

Được quy định tại Điều 7 và khoản 1, Điều 8 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

* Thời gian, nơi nhận hồ sơ đăng ký:

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 17 giờ ngày 22/7/2016.

- Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang, số 433, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết liên quan xin liên hệ: Phòng Kế hoạch và Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 027. 3823. 611; 027. 3922 089.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ


Các tin khác
Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Tuyên Quang    11/1/2017 2:20:54 PM
Đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh    10/7/2016 3:51:12 PM
Thông tin các hoạt động hỗ trợ, tài trợ vốn thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia    7/14/2016 4:03:06 PM
Đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh dự án "Thử nghiệm phân viên nén NPK nhả chậm trên một số cây trồng (lúa, ngô, mía) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"    7/5/2016 8:53:17 AM
Nghiệm thu cấp tỉnh dự án khoa học và công nghệ "Xây dựng và phát triển thương hiệu Nước khoáng Mỹ Lâm của tỉnh Tuyên Quang"    5/9/2016 10:28:49 AM
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường thăm và làm việc tại Tuyên Quang    8/14/2015 9:15:28 AM
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2015    1/9/2015 3:42:41 PM
Công bố Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020    10/4/2013 3:19:55 PM
Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang    7/3/2013 10:45:13 AM
Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    1/21/2013 9:06:32 AM
Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x-quang chẩn đoán trong y tế)    10/11/2012 2:32:23 PM
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)    10/13/2015 8:59:33 AM
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế    10/15/2012 8:08:45 AM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy    10/10/2012 4:10:34 PM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp chuẩn    10/10/2012 4:09:27 PM
Thủ tục đăng ký, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo    10/10/2012 4:08:22 PM
Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ    10/10/2012 4:05:24 PM
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:02:46 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:01:05 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.