Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 KHOA HỌC

Đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh dự án "Thử nghiệm phân viên nén NPK nhả chậm trên một số cây trồng (lúa, ngô, mía) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"

             Ngày 21/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tiểu ban chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Thử nghiệm phân viên nén NPK nhả chậm trên một số cây trồng (lúa, ngô, mía) tại tỉnh Tuyên Quang”.

 

Dự án do kỹ sư Nguyễn Thị Kim, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh làm chủ nhiệm, được thực hiện từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2016. Với mục tiêu: Lựa chọn, thử nghiệm phân viên nén NPK nhả chậm trên một số cây trồng (lúa, ngô, mía) nhằm đánh giá được hiệu quả của phân viên nhả chậm NPK trên từng loại cây trồng, làm cơ sở để từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật về phân bón vào sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện dự án, đơn vị chủ trì đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu như: Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng phân viên nhả chậm và phân viên nén dúi sâu NK trên cây lúa, cây ngô, cây mía tại 2 huyện Yên Sơn, Hàm Yên; Mở 12 lớp tập huấn với 480 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và các hộ nông dân tại các xã thực hiện dự án; Xây dựng 12 ha mô hình sử dụng phân viên nén NPK nhả chậm trên cây lúa, ngô, mía tại 4 xã thuộc 2 huyện Yên Sơn và Hàm Yên;...Qua việc đánh giá thực trạng và triển khai xây dựng các mô hình sử dụng phân viên nén NPK mang lại hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân viên nén NPK nhả chậm  trên 03 loại cây trồng (ngô, lúa, mía) .

Qua đánh giá kết quả các mô hình của dự án đã cho thấy hiệu quả tích cực, cụ thể:

+ Mô hình Lúa vụ xuân: Năng suất thực thu của mô hình sử dụng phân viên nén nhả chậm (NPK) đạt 66,7 tạ/ha (so với 66,4 tạ/ha của NK và 56,9 tạ/ha của phân đơn). Vụ Mùa: Năng suất thực thu đạt 66,2 tạ/ha (so với 63,7 tạ/ha NK và 56,6 tạ/ha của phân đơn). Năng suất trung bình cả vụ xuân, vụ mùa của mô hình lúa sử dụng phân NPK tăng 1,40 tạ/ha so với phân NK và tăng 9,70 tạ/ha so với phân đơn truyền thống.

+ Mô hình Ngô vụ xuân: Năng suất thực thu của mô hình sử dụng phân viên nén nhả chậm (NPK) đạt 64,6 tạ/ha (so với 53,7 tạ/ha NK). Vụ Mùa: Năng suất thực thu đạt 66,3 tạ/ha (so với 57,1 tạ/ha NK). Năng suất trung bình cả vụ xuân, vụ mùa của mô hình ngô sử dụng phân NPK cao 10,0 tạ/ha so với phân NK.

+ Mô hình Mía: Năng suất thực thu của mô hình sử dụng phân viên nén nhả chậm (NPK) đạt 80,3 tấn/ha so với 68,6 tấn/ha (NK), tăng 11,7 tấn/ha.

Ngoài hiệu quả của các mô hình, dự án còn nhân rộng việc sử dụng phân viên nhả chậm NPK trên 600 ha lúa, 400 ha ngô. Trên địa bàn tỉnh, trước khi triển khai dự án mới có 01 máy ép phân viên nhả chậm, sau khi kết thúc dự án đã có 02 máy ép, nhờ đó không chỉ đáp ứng nhu cầu cung ứng cho thị trường và các hộ dân mà còn góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho người lao động.

 Dự án đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá, xếp loại Khá.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ


Các tin khác
Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Tuyên Quang    11/1/2017 2:20:54 PM
Đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh    10/7/2016 3:51:12 PM
Thông tin các hoạt động hỗ trợ, tài trợ vốn thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia    7/14/2016 4:03:06 PM
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2016    5/19/2016 9:29:45 AM
Nghiệm thu cấp tỉnh dự án khoa học và công nghệ "Xây dựng và phát triển thương hiệu Nước khoáng Mỹ Lâm của tỉnh Tuyên Quang"    5/9/2016 10:28:49 AM
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường thăm và làm việc tại Tuyên Quang    8/14/2015 9:15:28 AM
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2015    1/9/2015 3:42:41 PM
Công bố Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020    10/4/2013 3:19:55 PM
Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang    7/3/2013 10:45:13 AM
Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    1/21/2013 9:06:32 AM
Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x-quang chẩn đoán trong y tế)    10/11/2012 2:32:23 PM
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)    10/13/2015 8:59:33 AM
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế    10/15/2012 8:08:45 AM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy    10/10/2012 4:10:34 PM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp chuẩn    10/10/2012 4:09:27 PM
Thủ tục đăng ký, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo    10/10/2012 4:08:22 PM
Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ    10/10/2012 4:05:24 PM
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:02:46 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:01:05 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.