Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 KHOA HỌC

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

 

* Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ gửi Sở Khoa học và Công nghệ và nộp phí, lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

- Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua bưu điện. Thẩm định hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ kết hợp thẩm tra tại cơ sở (nếu cần). Trả Giấy phép tại Sở Khoa học và Công nghệ.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn.

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

+ Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

+ Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề.

+ Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

+ Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân.

+ Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

+ Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép.

* Đối tượng thực hịên thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

*  Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định thiết bị bức xạ sử dụng trong y tế cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Thiết bị X-quang chụp răng: 1.500.000 đồng/01 thiết bị.

+ Thiết bị X-quang chụp vú: 1.500.000 đồng/01 thiết bị.

+ Thiết bị X-quang di động:1.500.000 đồng/01 thiết bị.

+ Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 2.000.000 đồng/01 thiết bị.

+ Thiết bị đo mật độ xương: 2.000.000 đồng.

+ Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 4.000.000 đồng/01 thiết bị.

+ Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 6.000.000 đồng/01 thiết bị.

+ Hệ thiết bị PET/CT: 12.000.000 đồng/01 thiết bị.

- Lệ phí: 100.000 đồng/01 giấy phép.                      

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;

- Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

- Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

(ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

* Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức có đủ các điều kiện sau đây thì được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Tiến hành công việc bức xạ phù hợp với chức năng hoạt động;

+ Có đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp;

+ Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc bức xạ cụ thể theo quy định của Luật này;

+ Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cá nhân có đủ các điều kiện quy định sau đây thì được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

+ Tiến hành công việc bức xạ phù hợp với đăng ký hành nghề hoặc đăng ký kinh doanh;

+ Có trình độ chuyên môn phù hợp;

+ Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc bức xạ cụ thể theo quy định của Luật này;

+ Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

 

Liên hệ: Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và Thông tin khoa học công nghệ, điện thoại: 0273823156 - 0273823191 để được cung cấp các biểu mẫu.

Nguồn: Sở KH&CN


Các tin khác
Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Tuyên Quang    11/1/2017 2:20:54 PM
Đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh    10/7/2016 3:51:12 PM
Thông tin các hoạt động hỗ trợ, tài trợ vốn thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia    7/14/2016 4:03:06 PM
Đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh dự án "Thử nghiệm phân viên nén NPK nhả chậm trên một số cây trồng (lúa, ngô, mía) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"    7/5/2016 8:53:17 AM
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2016    5/19/2016 9:29:45 AM
Nghiệm thu cấp tỉnh dự án khoa học và công nghệ "Xây dựng và phát triển thương hiệu Nước khoáng Mỹ Lâm của tỉnh Tuyên Quang"    5/9/2016 10:28:49 AM
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường thăm và làm việc tại Tuyên Quang    8/14/2015 9:15:28 AM
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2015    1/9/2015 3:42:41 PM
Công bố Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020    10/4/2013 3:19:55 PM
Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang    7/3/2013 10:45:13 AM
Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    1/21/2013 9:06:32 AM
Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x-quang chẩn đoán trong y tế)    10/11/2012 2:32:23 PM
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế    10/15/2012 8:08:45 AM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy    10/10/2012 4:10:34 PM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp chuẩn    10/10/2012 4:09:27 PM
Thủ tục đăng ký, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo    10/10/2012 4:08:22 PM
Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ    10/10/2012 4:05:24 PM
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:02:46 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:01:05 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.