Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 KHOA HỌC

Thủ tục Đăng ký xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ
10/10/2012 3:38:30 PM

 

Thủ tục tuyển chọn, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh
10/10/2012 3:35:32 PM

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ
10/10/2012 3:33:59 PM

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ
10/10/2012 3:31:43 PM

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
10/10/2012 3:29:56 PM

 

Kết quả công tác quản lý khoa học tháng 8 năm 2012
9/25/2012 8:14:55 AM

 

Danh bạ điện thoại, thư điện tử Sở KH&CN Tuyên Quang
9/27/2012 8:35:21 AM

 Danh bạ điện thoại, thư điện tử của cán bộ, công chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

Bộ Thủ tục Hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
10/10/2012 3:22:28 PM

 

Ngày 09/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Thủ tục Hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

Dưới đây là toàn văn quyết định.

Kết quả công tác quản lý khoa học
8/15/2010 11:39:23 AM

Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ:
Đã tham mưu xây dựng cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ, kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về Khoa học và Công nghệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở hữu trí tuệ, ... cụ thể: Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về khoa học và công nghệ, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2020; kiện toàn Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh, quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh; Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; quy định quản lý Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; chỉ đạo xác lập và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ.

Trang 2/4

1 2 3 4

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.