Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 CÔNG NGHỆ

Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2014

Ngày 27/02/2014, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thah thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2014 đã ký ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2014.

Dưới đây là toàn văn Thể lệ Cuộc thi:

 

THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

tỉnh Tuyên Quang năm 2014

 

 

 

Căn cứ Văn bản số 890/LHHVN-VIFOTEC ngày 08/11/2013 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2014;

Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2014 như sau:

Điều 1. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2014 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI.

Tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 31/7/1995 đến 31/7/2008). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người tham gia.

Điều 3. LĨNH VỰC DỰ THI.

Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 4. YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP  DỰ THI:

1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng.

2. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có, khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

Điều 5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI

1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 2 của Thể lệ này.

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong Phiếu dự thi tối đa 05 tác giả).

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học) nhưng phải nêu rõ trong bản thuyết minh.

4. Người dự thi phải đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 6. HỒ SƠ THAM DỰ CUỘC THI

          Hồ sơ gồm có:

          1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

          2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại khoản 4, Điều 4.

4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Điều 7. GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng như sau:

01 giải Nhất, trị giá 4.000.000 đồng

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá  3.000.000 đồng

03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Điều 8. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

Cuộc thi được bắt đầu từ tháng 02 năm 2014 đến hết tháng 7 năm 2014.

- Tổ chức phát động cuộc thi dưới nhiều hình thức trong tháng 02 năm 2014.

- Hạn cuối cùng tiếp nhận sản phẩm dự thi về cơ quan thường trực Cuộc thi là 15/7/2014.

- Chấm điểm các giải pháp dự thi từ 16/7/2014.

- Lựa chọn các giải pháp đoạt giải từ giải Ba trở lên tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc trước ngày 31/7/2014.

- Tổng kết, trao giải Cuộc thi trước ngày 31/12/2014.

Địa điểm nộp hồ sơ dự thi:

Người dự thi có thể nộp trực tiếp hồ sơ dự thi về các cơ quan sau đây:

 Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và Thông tin khoa học công nghệ).

Địa chỉ: Số 433, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh đoàn Tuyên Quang (Ban Thanh niên nông thôn công nhân và đô thị).

Địa chỉ: Ngõ 65, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điều 9. KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI:

- Kinh phí tổ chức cuộc thi được chi từ ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Kinh phí cuộc thi chi cho các nội dung sau:

+ Chi thưởng cho các tổ chức, cá nhân đoạt giải.

+ Chi tổ chức triển khai Cuộc thi.

Điều 10. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Tuyên Quang, các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Tuyên truyền vận động học sinh các trường học và thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi.

- Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm dự thi.

- Thành lập Hội đồng giám khảo để chấm các sản phẩm dự thi.

- Lựa chọn các mô hình, sản phẩm xuất sắc gửi Ban tổ chức Cuộc thi ở Trung ương.

- Trao giải Cuộc thi cho các tổ chức, cá nhân đoạt giải.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Tuyên Quang có văn bản triển khai Cuộc thi tới các đối tượng là học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng trong độ tuổi tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Điều 11. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...) Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo qui định hiện hành.

Điều 12. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức Cuộc thi sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ trong suốt quá trình tổ chức Cuộc thi.

          Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

- Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và Thông tin khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Điện thoại: 027 3 823156.

- Ban Thanh niên nông thôn công nhân và đô thị, Tỉnh đoàn Tuyên Quang. Điện thoại: 027 3 813704./.

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI

SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2014

 

                                                                    Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi

                  SÁNG TẠO  THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH TUYÊN QUANG.

                      

Tên tôi là:……………………………………....……Nam, nữ…………...................................

Dân tộc.........................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................

Hiện đang học lớp…………………Trường…………………................................................

Địa chỉ trường học...................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………....................................

Họ và tên bố:................................ Nghề nghiệp:......................................................................

Họ và tên mẹ:......................................Nghề nghiệp:................................................................

Điện thoại:……………..Fax:……………E-mail:……………................................................

Tên đề tài:……………………………………........................................................................

Danh sách đồng tác giả:

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lớp, trường

Nơi ở

% đóng góp

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc lĩnh vực:

Đồ dùng dành cho học tập [ ]

Phần mềm tin học [ ]

Sản phẩm thân thiện với môi trường [ ]

Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em [ ]

Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế [ ]

Hồ sơ gồm có:

Mô hình [ ]

Tài liệu thuyết minh [ ]

Các loại khác [ ]

Ảnh tác giả [ ] (Mỗi tác giả gửi kèm 2 ảnh 4,0cm x 6,0 cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)

Bản sao Giấy khai sinh [ ]

Tôi xin cam đoan đề tài này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                  …………….Ngày       tháng       năm 2014

                                                                                       Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên

 

Nguồn: Sở KH&CN


Các tin khác
Tập huấn “Quản lý KH&CN địa phương” tại tỉnh Tuyên Quang    7/14/2016 4:08:47 PM
Cơ chế, chính sách mới về khoa học và công nghệ    6/4/2014 9:20:40 AM
Công bố Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020    10/4/2013 3:19:55 PM
Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang    7/3/2013 10:45:13 AM
Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    1/21/2013 9:06:32 AM
Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x-quang chẩn đoán trong y tế)    10/11/2012 2:32:23 PM
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)    10/13/2015 8:59:33 AM
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế    10/15/2012 8:08:45 AM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy    10/10/2012 4:10:34 PM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp chuẩn    10/10/2012 4:09:27 PM
Thủ tục đăng ký, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo    10/10/2012 4:08:22 PM
Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ    10/10/2012 4:05:24 PM
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:02:46 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:01:05 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ    10/10/2012 3:57:24 PM
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ giải thể    10/10/2012 3:59:30 PM
Thủ tục chấm dứt hoạt động khoa học công nghệ của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học công nghệ    10/10/2012 3:58:56 PM
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ (trong trường hợp bị mất, rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực)    10/10/2012 3:58:30 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện thuộc tổ chức khoa học và công nghệ    10/10/2012 3:49:11 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.