Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 AN TOÀN BỨC XẠ

Thủ tục đăng ký, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo

 

 

* Trình tự thực hiện:

 - Cơ sở đăng ký kiểm định theo mẫu quy định (nếu phương tiện đo đơn chiếc và đơn giản thì cơ sở có thể không phải đăng ký kiểm định).

- Tiếp nhận bản đăng ký kiểm định đối với phương tiện đo được phê duyệt mẫu và trong phạm vi được công nhận kiểm định của Chi cục.

- Thống nhất phương án thực hiện, kế hoạch kiểm định giữa Chi cục với cơ sở.

- Thực hiện kiểm định phương tiện đo.

- Dán tem, kẹp chì (đối với phương tiện đo sau kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường) và cấp giấy chứng nhận kiểm định (nếu có).

* Cách thức thực hiện:

- Cơ sở đăng ký kiểm định trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.

- Chi cục kiểm định phương tiện đo tại Chi cục (trường hợp cơ sở yêu cầu kiểm định tại cơ sở thì cơ sở phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phối hợp với Chi cục tổ chức kiểm định).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký kiểm định (Trường hợp nhu cầu kiểm định là đơn chiếc và đơn giản thì cơ sở có thể không phải đăng ký kiểm định).

+ Quyết định phê duyệt mẫu (đối với phương tiện đo kiểm định lần đầu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 

- Sau khi tiếp nhận bản đăng ký kiểm định của cơ sở, chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được bản đăng ký kiểm định của cơ sở, Phòng Kỹ thuật - Đo lường - Kiểm nghiệm - Hành chính thuộc Chi cục xem xét và thống nhất kế hoạch kiểm định và các công việc mà cơ sở đăng ký cần chuẩn bị.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định hoặc phương tiện đo do cơ sở có nhu cầu kiểm định.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tuyên Quang-Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Phương tiện đo được dán tem, kẹp chì theo quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc được dán tem, kẹp chì và cấp giấy chứng nhận kiểm định (đối với từng loại phương tiện đo theo quy định).      

* Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Mức thu cụ thể theo Thông báo số 40/TB-TĐC ngày 18/7/2010 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tuyên Quang về mức thu kiểm định phương tiện đo, cụ thể:

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Mức thu (đồng)

I

KHỐI LƯỢNG

 

 

 

1

Cân phân tích

Đến 200 g

1

100.000

 

 

Trên 200g đến 500g

1

120.000

2

Cân kỹ thuật

Đến 200 g

2

70.000

 

 

Trên 200 đến 5 kg

2

80.000

 

 

Trên 5 kg  đến 10 kg

2

140.000

3

Cân bàn

Đến 500 kg

3

50.000

 

 

Trên 500kg đến 1.000 kg

3

100.000

 

 

Trên 1.000 kg 

đến 10.000 kg

3

250.000

4

Cân đĩa

Đến 20 kg

3

12.000

 

 

Trên 20 kg đến  60 kg

3

15.000

5

Cân đồng hồ lò xo

Đến 5 kg

4

12.000

 

 

Trên 5kg đến 30 kg

4

13.500

 

 

Trên 30kg đến 60 kg

4

15.000

 

 

Trên 60 kg đến 200 kg

4

17.000

6

Cân treo

Đến 10 kg

4

11.500

 

 

Trên 10kg đến 100 kg

4

13.000

 

 

Trên 100 kg đến 200 kg

4

15.000

7

Cân ôtô

Đến 10 tấn

3

800.000

 

 

Trên 10 tấn đến 30 tấn

3

1.000.000

 

 

Trên 30 tấn đến 60 tấn

3

2.000.000

 

 

Trên 60 tấn đến 120 tấn

3

2.000.000

+ 25.000/tấn thêm

II

DUNG TÍCH, LƯU LƯỢNG

A

PTĐ Dung tích thông dụng

1

Cốc, ca  đong

Đến 2 lít

0,5%

12.000

2

Bình đong

Trên 2 lít đến 20 lít

0,5%

15.000

3

Thùng đong, chum đong

Trên  20 lít đến 50 lít

0,5%

15.000

 

 

Trên 50 lít đến 500 lít

0,5%

25.000

B

Cột đo xăng dầu

Q đến 100L/min

0,5%

100.000

C

Đồng hồ đo nước lạnh đường kính đến 20 mm, cấp A,B

Qn đến 2,5 m3/h

(2;5)%

15.000

III

ÁP XUẤT

 

 

 

1

Áp kế kiểu lò xo

(0÷20) bar

đến 1

60.000

2

Huyết áp kế

Đến 300mmHg

+ 3 mmHg

15.000

IV

ĐIỆN

 

 

 

1

Công tơ  điện xoay chiều 1 pha

U đến 380 V, I đến 50A

2

12.000

2

Công tơ điện 3 pha kiểu cảm ứng

U đến 380 V, I đÕn 50A

2

100.000

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản đăng ký kiểm định phương tiện đo.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Đo lường  ngày 06/10/1999.

- Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh đo lường.      

- Quyết định số 65/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 19/8/2002 của Bộ KHCNMT ban hành Danh mục phương tiện đo phải kiểm định và việc đăng ký kiểm định (phần Danh mục đã thay thế bằng Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2006).

- Quyết định số 17/2005/QĐ-BKHCN ngày 01/11/2005 của Bộ KHCN qui định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định.

- Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ KH&CN quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ KHCN quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo.

- Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ KHCN về việc ban hành Danh mục phương tiện đo phải kiểm định.

- Quyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2007 của Bộ KHCN về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định.

- Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2008 của Bộ KHCN về sửa đổi bổ sung “Danh mục PTĐ phải kiểm định” ban hành kèm theo QĐ 13/2007/QĐ-BKHCN.

- Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 06/11/2007 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 

Xin vui lòng liên hệ:

Chi cục TC-ĐL-CL

Sở Khoa học và Công nghệ

Điện thoai: 0273821186 - 0273820183

để được cung cấp các phụ lục kèm theo

Nguồn: Sở KH&CN


Các tin khác
Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    1/21/2013 9:06:32 AM
Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x-quang chẩn đoán trong y tế)    10/11/2012 2:32:23 PM
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)    10/13/2015 8:59:33 AM
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế    10/15/2012 8:08:45 AM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy    10/10/2012 4:10:34 PM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp chuẩn    10/10/2012 4:09:27 PM
Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ    10/10/2012 4:05:24 PM
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:02:46 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:01:05 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ    10/10/2012 3:57:24 PM
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ giải thể    10/10/2012 3:59:30 PM
Thủ tục chấm dứt hoạt động khoa học công nghệ của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học công nghệ    10/10/2012 3:58:56 PM
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ (trong trường hợp bị mất, rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực)    10/10/2012 3:58:30 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện thuộc tổ chức khoa học và công nghệ    10/10/2012 3:49:11 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ    10/10/2012 3:46:41 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ    10/10/2012 3:45:21 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ cho tổ chức khoa học công nghệ khi có sự thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học công nghệ    10/10/2012 3:43:58 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ    10/10/2012 3:41:12 PM
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ    10/10/2012 3:39:52 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.